Project Description

Als communicatieadviseur bij woningcorporatie Staedion in Den Haag gaf ik organisatiebreed advies over de inzet, uitvoering en productie van communicatiemiddelen- en activiteiten. De communicatie richt zich op bewoners, pers en stakeholders (zoals gemeente en samenwerkingspartners) en medewerkers.

Communicatieadviseur a.i.

Ik was onder meer verantwoordelijk voor de externe communicatie rond de thema’s duurzaamheid, wonen en zorg en vocht en schimmel. Ik stelde communicatieplannen op en zorgde ook voor de uitvoering. Ik schreef persberichten en handelde media-issues af. Met andere Haagse corporaties, de GGD en de gemeente Den Haag ontwikkelden we de campagne ‘gezond wonen’. Ook zorgde ik voor de communicatie richting bewoners en omwonenden over nieuwbouw- en renovatieprojecten. Deze opdracht kreeg een mooi vervolg bij woningcorporatie Intermaris in Hoorn!

Een echte professional die snel en op een creatieve manier werkt! Dat is Jolijn in het kort. Voor Staedion heeft ze lopende zaken opgepakt en tegelijk het team geïnspireerd met nieuwe campagnes. Alles met enorme betrokkenheid, inzet en een big smile. – Michiel Muis, Teamleider Communicatie.

Staedion is een Haagse woningcorporatie die ruim 36.000 woningen en 6.300 overige objecten verhuurt. Bij Staedion werken 370 mensen.