Project Description

Bij de gemeente Den Haag heb ik verschillende opdrachten gedaan. Als lid van het huisstijlteam was ik verantwoordelijk voor het handhaven en doorontwikkelen van de huisstijl van de gemeente. Daarnaast zorgde ik voor interne communicatie voor de dienst Stadsbeheer. Vervolgens mocht ik me als communicatieadviseur in het team zorg en welzijn richten op projecten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en participatie. Tot slot verzorgde ik voor de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) de communicatie voor de Dag van de Stad.

Adviseur Communicatie a.i.


Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW)
In het communicatieteam zorg en welzijn was ik verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie voor verschillende projecten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (Wmo)/ participatie:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

  • Interne communicatie AVG
  • Schrijven van artikelen voor interne nieuwsbrieven

Stedelijke Ontwikkeling (DSO)
Voor de Dag van de Stad, een landelijk event waar 2000 stedelijke professionals samenkomen, verzorgde ik de communicatie vanuit de gemeente Den Haag, die dit jaar gaststad was.

Stadsbeheer (DSB)
Voor de circa 1.600 medewerkers van de dienst Stadsbeheer staat er een mooi vitaliteitsprogramma op de agenda, waar ik de communicatieactiviteiten voor bedacht en uitvoerde. In nauwe samenwerking met de projectleider en arbo-adviseur.

Team Huisstijl
Het huisstijlteam adviseert communicatieadviseurs, andere collega’s en bureaus bij het ontwikkelen van communicatiemiddelen. Dit betekent advies geven over het op de juiste manier toepassen van de huisstijl, communicatie én Heldere taal. Ook zorgden we als team voor de doorontwikkeling van de huisstijl voor o.a. online middelen, social media, nieuwsbrieven en campagnes.

Bij de gemeente Den Haag, de derde grote gemeente van Nederland, werken circa 8.000 medewerkers. Den Haag heeft meer dan 500.000 inwoners.